Fakers På Facebook


DAKOTA :
Fake Fake Fake Fake


ELLE:
Fake Fake Fake

JOY:
Fake


Bli Inte Lurade!! Ni får gärna kommentera om det är några fler ni tycker jag ska skriva upp det här är bara några få!
BLI INTE LURADE! Fakers kan ta reda på jätte mycket och verka riktiga.